You are in Oslo, Norway
This page is a part of Jan Michl's web-site
The following text is in Swedish


The book review below was published in Swedish in Form [Stockholm] nr. 1, 2004.


Ett tjeckiskt måste

Fakta:
Český design/Czech Design 1995-2000,
Praha: Prostor, 2002.
Product selection and introduction by Jiří Pelcl,
edited by Dagmar Vernerová;
ISBN 80-902736-6-1

Av Jan Michl


Jiří Pelcl, Český design / Czech design 1995-2000 Om du är intresserad av den tjeckiska designutvecklingen under de senaste 50 åren är Český design/Czech Design 1995-2000 en ypperlig, informativ vägledning.

Boken har sitt huvudfokus på en visuell presentation av produkter designade av tjeckiska designer under 1990-talets senare hälft. Det tidigare Tjeckoslovakien, som dagens Tjeckien fram till i början av samma decennium var en del av, var ett av de länder som 1989 blev kvitt (på fredlig väg) sitt fyrtioåriga kommuniststyre. Det är därför intressant att se hur tjeckiska designer och deras produkter har utvecklats. Överraskande ? eller kanske inte ? visar boken mer av kontinuitet än av brytning med de föregående 20-30 åren.

Boken presenterar produktområdena möbler, belysningsarmatur, textil och en mindre snäv kategori, på engelska benämnd tableware, som förutom bordsserviser inkluderar dekorativt glas och keramik. Av de omkring 200 presenterade produkterna är ca 70 kategoriserade som one-off-produkter medan ca 50 är massproducerade objekt. Resten är objekt i små serier (ca 40) eller prototyper (ca 30). Men även om de utvalda produkterna inte representerar något slående visuell brytning med 1980-talets designkultur är upphovsmännens frihet från resterna av den forna regimens ideologiska styrning synlig i lekfullheten som karaktäriserar många av produkterna. Dessutom verkar det som att många fler produkter är satta i serieproduktion än vad som skulle ha varit fallet tidigare. När det gäller formspråk och estetisk kvalitet ser urvalet som helhet ut (i den grad det är möjligt att bedöma från en bildbok) att ligga på en god internationell nivå. För den informerade svenske läsaren är dock de allra flesta designernamn okända med möjligt undantag av Ikea-designern Tomas Jelinek, född 1935 och utbildad i det forna Tjeckoslovakien men sedan 1968 bosatt i Sverige (i boken är hans Ikea-byrå Vajer från 1995 presenterad som tjeckisk design), och Borek Sipek (född 1949) en all-round tjeckiskfödd designer utbildad i Tyskland och verksam där, i Holland och senare i Tjeckien.

Boken är utrustad med en välskriven historisk inledning som löper parallellt på tjeckiska och engelska och som fungerar som en ypperlig vägledning för läsaren som söker efter en informativ text om de senaste 50 årens tjeckiska design. Texten är författad av Jiri Pelcl som även är ansvarig för bokens produkturval. Pelcl är professor i design vid den främsta tjeckiska designhögskolan VSUP i Prag (på engelska kallar sig skolan Academy of Art, Architecture and Design), en praktiserande designer och skolans nuvarande rektor. Boken inkluderar vidare, dessvärre bara på tjeckiska, nyttiga små porträtt av de representerade formgivarna, en översikt över alla viktiga utställningar, föreläsningar och symposier om design i Tjeckien mellan åren 1990-2000, en lista över viktiga tjeckiska museer och gallerier som har egna designsamlingar, en förteckning över alla tjeckiska design-, konst- och hantverksskolor, både högskolor och privata. Även ett kort bibliografiskt urval av publikationer om tjeckisk och utländsk design, viktiga, nyare tjeckiska och utländska designutställningskataloger, centrala designtidskrifter m m.

Det här är en viktig bok som svenska designskolor och bibliotek bör inkludera i sina samlingar.Online since January 27, 2004
Dine kritiske synspunkter,
eller vennlige kommentarer,
er velkomne:
e-mail: honza97*yahoo.no
Du er velkommen til å opprette en lenke til denne siden
Forfatterens artikler på norsk:
Om status, konkurranse, funksjonalisme og industri (1988)
Godt grunnlag for OL-design (1990)
Modernismens to doktriner: funksjonalisme og 'abstraksjonisme' (1996)
Industridesign (1997)
Å se design som redesign: forgivningsdidaktiske betraktninger [uavkortet versjon](2001)

Flere av forfatterens online-artikler om design
Linker til andre web-sider
med design-relevante online-tekster
Forfatterens arbeidssted 2016: NTNU / Norwegian University of Science and Technology, Gjøvik, Norge.