Aa se design som redesign
Formgivningsdidaktiske betraktninger


Av Jan MichlFor aa se
KORTVERSJON
av artikkelen paa norsk
(ca 1.000 ord)
klikk
HER eller HER


For aa se
LANGVERSJON
av artikkelen paa norsk
(ca 10.000 ord, inkl. fotnoter og bibliografi)
klikk
HERFor aa se artikklens
ENGELSKE VERSJON
(ca 12.000 ord, inkl. sluttnoter, eksl. bibliografi)
klikk
HER