se design som redesign
Formgivningsdidaktiske betraktninger


Av Jan MichlFor se
KORTVERSJON
av artikkelen p norsk
(ca 1.000 ord)
klikk
HER eller HER


For se
LANGVERSJON
av artikkelen p norsk
(ca 10.000 ord, inkl. fotnoter og bibliografi)
klikk
HERFor se artikklens
ENGELSKE VERSJON
(ca 12.000 ord, inkl. sluttnoter, eksl. bibliografi)
klikk
HER