You are in Oslo, Norway
This page is a part of Jan Michl's web-site
The following text is in Norwegian


Følgende tekst er nekrolog publisert under overskriften "Minneord over Fredrik Wildhagen" i Kunsthåndverk [Oslo] 1992.


Fredrik Wildhagen 1939-1992


Av Jan Michl

I mai 1992 midt i sin vanlige aktivitet dødde plutselig den norske designhistorikeren, førsteamanuensis Fredrik WILDHAGEN, 52 år gammel.

Wildhagen var hele sitt voksne liv knyttet som pedagog til Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) i Oslo men hans aktivitet strakk seg langt utover skolens vegger - og landets grenser. Etter studiene ved universitetene i Roma og i Oslo begynte han i 1967 å undervise ved SHKS i kunsthistorie og etter hvert i design- og kunsthåndverkshistorie som da var som fag i spe begynnelser. Fem år senere, 32 år gammel, ble han i åtte år, frem til 1981, skolens rektor, og i denne egenskapen bidro han bl.a. til at institusjonen i denne perioden fikk høyskolestatus som den nyter i dag.

Sine omfattende administrative erfaringer og ferdigheter og sine faglige kontakter fra denne perioden utnyttet han for fullt i 1980-årene til en energisk, og i tilbakeblikk usedvanlig omfattende, utadvent virksomhet knyttet til både norsk og utenlandsk design og kunsthåndverk. Han var med i en rekke offentlige designrelaterte råd og utvalg. I årene 1981–1986 var han aktiv som kunsthåndverks- og designkritiker i Arbeiderbladet.

I 1983 stiftet han og bygget opp noe han kalte Nordisk forum for formgivningshistorie, som har blitt en regelmessig faglig plattform for nordiske formgivningshistorikere, med temakonferanser annet hvert år. Wildhagen hadde omfattende utenlandsk kontaktnett og var godt og tidlig informert om nye retninger i design; han var f. eks. hovedpersonen bak utstillingen av den italienske Memphis-gruppen i Galleri F 15 i Moss i 1984, og var sannsynligvis den første i landet som kunne opplyse om at en ny designteori, den nå så omtalte produktsemantikken, hadde sett dagens lys i USA. Han brakte også mange internasjonalt kjente forelesere til SHKS, bl.a. briten Peter Dormer, og italieneren Augusto Morello mm. Han ble rådgivende medlem i redaksjoner av alle tre eksisterende designhistoriske tidskrifter (Design Issues, USA; Journal of Design History, Storbritannia, og Scandinavian Journal of Design History, Danmark), han var medforfatter av flere internasjonale designmanifester, og i de siste årene satt han flere ganger i italienske designjuryer.

Ved siden av en rekke designhistoriske artikler publiserte han i 1980-årene bl.a. Norsk kunsthåndverk og design, utgitt av Norsk form i 1987 som katalog i forbindelse med utstillingen Norge ‘87 i Göteborg, og Norge i form (Stenersens Forlag, 1988), sin viktigste, rikt illustrerte bok som presenterer en sammenhengende historie av norsk kunsthåndverk og design i de siste 200 år, med hovedvekten på vårt århundre. Hans siste større arbeid var boken Ingmar Relling i perspektiv (Sykkylven 1991).

Fredrik Wildhagens virke har bidratt til å heve skriftkulturen rund kunsthåndverk og design over det umiddelbart praktiske; hans død er et stort savn for oss alle som er glad i disse fag, og som var glad i denne ungdommelige, hyggelige og humorfylte entusiasten.Online siden 2. februer 2004
Forfatterens andre artikler på norsk:
Om status, konkurranse, funksjonalisme og industri (1988)
Godt grunnlag for OL-design (1990)
Modernismens to doktriner: funksjonalisme og 'abstraksjonisme' (1996)
Industridesign (1997)
Å se design som redesign: forgivningsdidaktiske betraktninger [uavkortet versjon](2001)

Forfatterens arbeidssted 2016: NTNU / Norwegian University of Science and Technology, Gjøvik.