: články o designu v čestině (i slovenštině)

Rozšířený text kýnoutové přednášky na Fakultě umění Technické univerzity v Košicích, 5. řijna 2018.

In: Odkial a kam? Modely umeleckého vzdelavania.

Eds. Juliana Skolová, Zuzana Révészová, Peter Tajkov

2019


Abstrakt v čestině.

Abstract in English

Devět vydatně komentovaných illustrací k rozsirenemu textu.

Zde vydatně komentované ilustrace jednotlivě:

  1. Hledání nového stylu.
  2. Stylový motiv ocelových překladů nad okny budov.
  3. Pravěký styling kamenných seker
  4. Tři styly nosných sloupů ve vile Tugendhat
  5. Dvě prázdná modernistická hesla.
  6. 'Form follows whatever the f**k I want
  7. Schodiště se zaoblenými nástupy je nefunkcionalistické, ale funkční.
  8. Kdo vnímá architekturu minulosti jako minulost a kdo jako přítomnost
  9. Proč jsou modernistickým architektům zcela lhostejné asociace, které publikum spojuje s jejich budovami.

In: Fotografie především. Sborník textů k poctě Antonína Dufka.

Petra Trnková a Lukáš Bartl, eds., str. 88-99.

Barrister&Principal Publishing, Brno 2017, 192 stran.
Text byl napsán v roce 1976 pro připravovaný sborník k Sudkovým 80. narozeninám; ten se ale nepodařilo vydat.

2017

KNIHA
TAK NÁM PRÝ FORMA SLEDUJE FUNKCI.
Sedm úvah o designu vůbec a o chápání funkcionalismu zvláště.
Praha, VŠUP 2003, 240 stran.

2003


RECENZE:
: Dalibor Veselý in Architekt 5, 2004: 74.
: Jindřich Vybíral in Dějiny a současnost 5/2004.
: Miroslav Hrdina in Ars 38/2005, nr. 1: 75-79 (slovensky) zde.
: Milan Hlaveš in Glassrevue 17/2006 zde.

KNIHA:
REALIZACE A PROJEKTY V SOUČASNÉ ARCHITEKTUŘE.

Praha, Odeon, 72 stran, formát 15 x 15 cm.

1978