Jan MICHL (*1946) je emeritním profesorem historie a teorie designu na Vysoké škole architektury a designu v Oslu (AHO) v Norsku. Narodil se v bývalém Československu, a po absolvování Střední uměleckoprůmyslové školy v Brně pokračoval ve studiu na dnešní Masarykově Universitě v Brně (PhDr., 1975), a na Universitě v Uppsale ve Švédsku (fil.kand, 1971). Jeho hlavními studijními předměty byly dějiny umění, jazyky a hospodářské dějiny. V 70. letech pracoval v Ústavu pro teorii a dějiny umění při ČSAV v Praze. Od počátku 80. let žije v Norsku, od roku 2015 také v Česku. Jeho hlavním badatelským zájmem je teorie designu, konkretněji modernistická ideologie designu a její alternativy. K těmto tématům se vztahuje i jeho publikační činnost. V češtině vyšel v roce 2003 výběr z jeho článků pod názvem Tak nám prý forma sleduje funkci: Sedm úvah o designu vůbec a o chápání funkcionalismu zvláště. Knihu, obsahující sedm jeho esejů, vydala Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP), kde Michl čas od času přednášel na téma Teorie designu. V roce 2012 vyšla kniha v novém vydání, rozšířeném o dalších sedm esejů, nyní pod názvem Funkcionalismus, design, škol, trh: Čtrnáct textů o problémech teorie a praxe moderního designu (Barrister & Principal / VŠUP). Přes 60 jeho textů, hlavně v češtině, norštině a angličtině, je dostupných na jeho webové stránce janmichl.com. Tam lze mimo jiné najít i delší rozhovor s autorem, publikovaný v roce 2013 v časopise Kontexty, a také odkaz na videozáznam jeho přednášky na VUT v Brně z roku 2014.