jan michl : tekster om design på NORSK


You are in Oslo, Norway
The following texts in Norwegian were written
by Jan Michl

[To Michl's texts in English]
[To Michl's texts in Czech]
[To Michl's full bibliography]


: designtekster på norsk (eller på svenska)


Å se design som redesign:
Formgivningsdidaktiske betraktninger.

Kortversjon, republisert i FORM (Oslo) nr. 4
2016, 18-20.

Det er ikke markedet, med designfilosofien som er problemet
En kommentar til debattartikkelen "En bedre designkritikk", av tre KHiO/DESIGN-lærere,
publisert i Aftenposten 4. juni 2014.
Skrevet 06-2014 som et innlegg for Aftenposten; ikke trykket.
2014

Apple-firmaets nye one-size-fits-all-estetikk i iOS 7
Er den på vei til å forsterke - eller undergrave firmaets forretningssuksess?

Skrevet 09-2013 som et innlegg for Dagbladet; ikke trykket.
2013  

Ett tjeckisk måste
Anmeldelse av boken Český design/Czech Design 1995-2000, Praha: Prostor, 2002.
Form [Stockholm] nr. 1/
2004  

Bakom ordet design
Bulletin [Norsk Form, Oslo] nr. 41-1/
2004, 4-5  

Å se design som redesign:
formgivningsdidaktiske betraktninger

[langversjon]
Utforskning / Årbok 2003, red. Erling Dokk-Holm, Oslo: AHO,
2003, 248-267  

[Avis-intervju: En prat om Thonet-stolen nr. 14]
Aftenposten 18. oktober
2003  

Kan begrensninger av kunstnerens frihet være en del av kunsten?
To kritiske blikk på ideen om den autonome kunst

Kunsthåndverk [Oslo]
2002, nr. 4, 40-44

Å se design som redesign
[kortversjon]
FORM: tidsskrift for formgiving, kunst og håndverk i skolen [Oslo]
2001, vol. 35, nr. 5, 16-18

industridesign
Aschehoug og Gyldendals STORE NORSKE leksikon, 3. utgave,
red. E. Tveterås og K. A. Tvedt.
Oslo: Kunnskapsforlaget
1997

FORMGIVNING
Aschehoug og Gyldendals STORE NORSKE leksikon SUPPLEMENT 1966,
red. P. Henriksen og K. A. Tvedt, 171-72.
Oslo: Kunnskapsforlaget
1996

Fredrik Wildhagen, 1939-1992
Kunsthåndverk
1992

Godt grunnlag for OL-design
Arkitektnytt
1990 (11): 234

Form følger HVA?!?
Formgiverens funksjonsbegrep som et carte blanche.
Samtiden
1989 (2):32-38 [in Norwegian].

Om status, konkurranse, funksjonalisme og industri
Norsk form '88: Aktuell design i norsk industriproduksjon [utstillingskatalog],
red. R. Gaustad og U. Tarras-Wahlberg.
Oslo: Landsforbundet Norsk Form,
1988Follow me on Academia.edu
The author's workplace: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norway

Last updated / modified: December 2013