jan michl : články o designu v četině


You are in Oslo, Norway
The following texts are in Czech (or Slovak) and were written
by Jan Michl

[To Michl's texts in English]
[To Michl's texts in Norwegian]
[To Michl's full bibliography]


: clanky o designu v cestine (a slovenstině)


O potrebe pojmu styl a styling v pedagogice architektury a designu - a o nutnosti prestat uspokojovat fiktivniho klienta
Videozaznam pozvane prednasky z konference Modely umeleckeho vzdelavania: Odkial a kam? (ca 40minut).
Rozsireny text prednasky s deviti komentovanymi ilustracemi O potrebe pojmu styl a styling v pedagogice architektury a designu - a o nutnosti prestat uspokojovat fiktivniho klienta
Rozsireny text prednasky s deviti komentovanymi ilustracemi .

Technicka univerzita Kosice, 5. rijna 2018
2018

Tichy heretik. Poznamky k orientaci Josefa Sudka. [1976]
In: Fotografie předevsim. Sbornik textů k poctě Antonina Dufka.
Petra Trnkova, Lukas Bartl, eds., str. 88-99.
Barrister&Principal Publishing, Brno, 192 stran.
2017

Modernismus, (re)design a udr�itelnost:
Rozmluva Kateřiny Přidalov� s Janem Michlem

J� DU, online magaz�n Goethova Institutu v Praze.
Rozmluva ve form�tu pdf.
(Německ� verze rozhovoru zde.)
2017

Probl�m grafick� prezentace informac� ve dvou jazyc�ch
DESIGNREADER.ORG
2017

Proč lze přistupovat ke stylov�m idiomům minulosti
jako k v�tvarn�m vyn�lezům s neomezenou platnost�

Pohled na dějiny architektury jako na permanentn� př�tomnost minulosti
a jeho důsledky pro vzděl�v�n� architektů a design�rů

Česk� resum� anglick�ho textu pro slovensk� časopis ARS 48, 2015, 1, publikovan� na str. 20-21.
2015

Videoz�znam předn�ky na Fakultě architektury VUT v Brně:
Někter� realistick� teorie designu přev�ně z angloamerick�ho světa.
Text, z něho� předn�ka vych�zela, je ve form�tu PDF př�stupn� zde.
�jen 2014

Je ornament anachronismus?
Zamy�len� nad knihou Tich� revoluce uvnitř ornamentu od Lady Hubatov�-Vackov� (2012).

Kontexty 2/2014, 92-100.
2014

Architekti a design�ři by měli opustit představu, �e modern� doba m� pouze jeden spr�vn� styl.
Rozhovor Franti�ka Mik�e s Janem Michlem o probl�mech teorie a praxe modernistick�ho designu a architektury.
Kontexty 1/2013, 52-64.
Komentovan� barevn� př�loha k rozhovoru zde.
2013

Funkcionalismus, design, �kola, trh:
Čtrn�ct textů o probl�mech teorie a praxe modern�ho designu.

Barrister & Principal, Brno a V�UP, Praha, 2012
[327 str�nek + barevn� př�lohy] Zakoupit lze zde.
2012<
RECENZE:
: Designum 6/2012 (Zdeno Koles�r)
: Zpr�vy PP 2/2013 (Martin Hor�ček)

Někter� realistick� teorie designu
z angloamerick�ho světa z posledn�ch pades�ti let.

Text předn�ky na III. sjezdu česk�ch historiků uměn� v z�ř� 2009, publikovan� ve sborn�ku Tvarujete si sami? Praha,
Oti�těn� text ve form�tu PDF zde.
2011

Gombrichova adopce hesla forma sleduje funkci:
Okolnosti a probl�my.
Česk� překlad čl�nku původně publikovan�ho anglicky v časopise Human Affairs (Bratislava)
2009

Proti modernistick�mu re�imu vo vzděl�van� dizajn�rov
Slovensk� překlad předn�ky na konferenci organizace Cumulus v Bratislavě v ř�jnu
2007

Dějiny kulin�řstv� versus kuchařka
aneb Dějepis uměn� jako n�vod.

Teze slavnostn� předn�ky na II. sjezdu česk�ch historiků uměn� v Praze 21. z�ř�
2006

Tak n�m pr� forma sleduje funkci:
Sedm �vah o designu vůbec a o ch�p�n� funkcionalismu zvl�tě

Praha, V�UP
2003
RECENZE:
: Dalibor Vesel� in Architekt 5, 2004: 74;
: Jindřich Vyb�ral in Dějiny a současnost 5/2004 zde;
: Miroslav Hrdina in Ars 38, 2005, nr. 1: 75-79 (slovensky) zde;
: Milan Hlave� in Glassrevue 17/2006 zde.

Vidět design jako redesign
�vaha o jedn� přehl�en� str�nce ch�p�n� a vyučov�n� designu

Text z knihy Tak n�m pr� forma sleduje funkci:
Sedm �vah o designu vůbec a o ch�p�n� funkcionalismu zvl�tě

Praha, V�UP
2003

Dvě doktriny modernismu:
Funkcionalismus & 'abstraktismus'

Text z knihy Tak n�m pr� forma sleduje funkci:
Sedm �vah o designu vůbec a o ch�p�n� funkcionalismu zvl�tě

Praha, V�UP
2003

Forma �e sleduje CO?
Modernistick� pojem funkce jako carte blanche

Text z knihy Tak n�m pr� forma sleduje funkci:
Sedm �vah o designu vůbec a o ch�p�n� funkcionalismu zvl�tě

Praha, V�UP
2003

O svůdn� my�lence funkčn� dokonalosti
aneb Př�spěvek k realistick� teorii designu.

Text z knihy Tak n�m pr� forma sleduje funkci:
Sedm �vah o designu vůbec a o ch�p�n� funkcionalismu zvl�tě

Praha, V�UP
2003

Nejdř�v to hlavn� - nebo nejdř�v to na�e?
Zamy�len� nad manifestem přesycen�ch profesion�lů.

Publikov�no v časopise Bulletin DC č. 9,
2000, str. 4

Dva různ� osudy?
Uzite umeni a prumyslovy design v socialistickem Ceskoslovensku
.
[text bez diakritiky]
Publikov�no v časopise Uměn� a řemesla
1998 (2):70-74.

Pribeh vazy Savoy
Design Alvar Aalto, 1936.

[text bez diakritiky]
Publikov�no v časopise Uměn� a řemesla
1997 (1).

Regulace esteticke kvality a soutez.
[text bez diakritiky]
Publikov�no v časopise Uměn� a řemesla
1990 (4): 6-8.

Modernismus versus historismus dnes
My�lenky o nutnosti překon�n� jednoho podm�něn�ho reflexu.

Předneseno 1980, publikov�no v časopise Tvar (pdf)
1990 (39):6.Follow me on Academia.edu
Author's workplace: Arkitektur- og designh�gskolen i Oslo, Norsko
Last updated / modified: March 25, 2017

Hled�n� uvnitř autorov�ch webov�ch str�nek
(s diakritikou a bez diakritiky)